Introduction

GirişBU is dedicated to bringing out the best in people. Our strong professional approach helps to prepare you for the future. Our professional teaching is cutting edge, internationally relevant and closely linked with modern industry.

BU, insanların en iyi yönlerini ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Güçlü profesyonel yaklaşımımız geleceğe hazırlanmanıza yardımcı olur. Üst düzey profesyonel eğitimimiz, uluslar arası düzeyde iyi seçilmiş konuları içerir ve modern sektör ile yakın bağlantılar içerisindedir.
Students benefit from our impressive industry network via the availability of paid work placements at both undergraduate and postgraduate level which equip graduates with both the academic knowledge and applied skills to enter the world of work.

Öğrenciler, güçlü sektör bağlantılarımız sayesinde, lisans ve lisansüstü düzeyde ücretli olarak işe alınmak suretiyle hem akademik bilgi edinir hem de iş dünyasına giriş için kendilerine gerekli olan becerileri elde ederler.Less than two hours from London, Bournemouth is situated on the south coast of England. Famous for its 12 kilometres of sandy beaches, beautiful parks and gardens, Bournemouth blends a traditional British seaside resort with a busy and thriving town.

Londra'ya iki saat uzaklıkta olan Bournemouth, İngiltere'nin güney kıyısında bulunmaktadır.

12 kilometrelik kum plajları ve güzel park ve bahçeleriyle ünlü olan Bournemouth, geleneksel bir İngiliz tatil bölgesiyle

yoğun ve hareketli bir şehir ortamının harmanlandığı bir şehirdir.It is a very exciting time to be at BU! Investment in staff, teaching resources and our campuses has brought about many positive benefits for our students. Our recent achievements are testament to this and firmly place BU as the leading new university in the UK.

Şimdi BU'da olmak için çok heyecan verici bir zaman! Çalışanlara, öğretim kaynaklarına ve kampüslerimize yatırım yapmak, öğrencilerimize pek çok fayda sağladı. Yakın zamandaki başarılarımız bunun en güzel göstergesi olup BU'yu İngiltere'nin önde gelen yeni üniversitesi yapmıştır.Our achievements:

Başarılarımız:BU is the UK’s Number One New University (The Guardian University Guide 2009 and 2010) and has increased its ranking in all four major UK league tables over the last year (2009-2010)

BU, İngiltere'nin En İyi Yeni Üniversitesi seçilmiş (The Guardian Üniversite Rehberi 2009 ve 2010) ve geçen yıl

içerisinde (2009-2010) dört temel İngiltere sıralamasında derecesini yükseltmiştir.BU was awarded the highest category of confidence in the maintenance of its academic standards and the enhancement of its quality by the Quality Assurance Agency (QAA), in December 2008

BU, akademik standartlarını koruma ve kalitesini yükseltme özelliği ile Kalite Güvence Ajansı (QAA) tarafından Aralık 2008'de, güven kategorisinde en yüksek dereceyi almıştır.BU has one of the highest graduate employability rates in the UK with 91%* of our graduates proceeding to employment or further study within six months of completing study. 71%* were in graduate level jobs or further study within six months, a figure comparable with the best in the sector (*figures quoted are from BU’s annual survey of graduate destinations for 2008)

BU, İngiltere'nin en yüksek mezun istihdam oranına sahip olup mezunlarımızın %91'i mezuniyetlerini takip eden altı ay içerisinde

iş bulmakta ya da eğitimlerine devam etmektedirler. Öğrencilerin %71'i altı ay içerisinde mezun seviyesindeki işlerde çalışmaya başlamış ya da eğitimine devam etmiştir. Bu oran sektörün en iyi oranıdır. (*oranlar 2008 BU yıllık mezun destinasyonları anketinden alınmıştır.)BU was the fourth most improved UK university in terms of research quality in the Research Assessment Exercise (RAE, 2008). Of the ten subject areas assessed, eight featured research that was rated as being of world-leading quality

BU, Araştırma Değerlendirme Uygulaması (RAE, 2008) tarafından araştırma kalitesini en çok iyileştiren dördüncü İngiliz üniversitesi seçilmiştir. Değerlendirilen on alan içerisinden sekizi araştırma içerikli olup, dünya lideri standartlarda olduğu belirtilmiştir.
BU was nominated for the 2009 Times Higher Education (THE) University of the Year Awards.

BU, 2009 Times Yılın İleri Düzey Eğitim Üniversitesi dalında aday gösterilmiştir.Our Academic Schools focus on developing independent, lifelong learners in professional subjects.

Akademik fakültelerimiz, profesyonel konularda, bağımsız ve ömür boyu sürecek bir öğrenim sağlamaya odaklıdır.The Business School

İşletme FakültesiA wide range of undergraduate and postgraduate courses are offered in the three key disciplines of Accounting and Finance, Business and Management and Law.

Muhasebe ve Finans, İşletme ve Yönetim ve Hukuktan oluşan üç ana disiplinde, çok çeşitli lisans ve lisansüstü programlarımız bulunmaktadır.A powerful academic research culture keeps the School relevant, informs course development and benefits the business community locally, nationally and internationally.

Güçlü bir akademik araştırma kültürü, fakültenin güncel kalmasını ve programların gelişimini sağlamakta ve bölgesel, ulusal ve uluslar arası boyutta iş dünyasına fayda sağlamaktadır.Key Facts

Önemli BilgilerBusiness & Management Studies rated as ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE 2008)

İşletme ve Yönetim Bilimleri en son Araştırma Değerlendirme Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.An Executive Business Centre located in the heart of Bournemouth’s commercial district provides an environment in which postgraduate and executive students can meet with business professionals

Bournemouth’un ticaret merkezinde yer alan Yönetici İş Merkezi, lisansüstü ve yönetici öğrencilerin, iş dünyasının profesyonelleriyle buluşmalarına ortam sağlamaktadır.Home to The Bournemouth MBA which provides students with specialist subject pathways in Consultancy, Financial Services, Global Business Operations, Media, Public & Community and Tourism

Fakülte, öğrencilere danışmanlık, Finansal Hizmetler, Küresel İş Operasyonları, Basın, Halk & Toplum ve Turizm gibi uzmanlık alanlarında hizmet sunan Bournemouth MBA’ya ev sahipliği yapmaktadır.Business graduates are now enjoying success in global companies such as JPMorgan, KPMG, IBM, Barclays, Mazars, PricewaterhouseCoopers and Bond Pearce

İşletme mezunları şu anda JPMorgan, KPMG, IBM, Barclays, Mazars, PricewaterhouseCoopers ve Bond Pearce gibi küresel şirketlerde başarının keyfini çıkarıyor.September and January intake available for postgraduate courses

Lisansüstü öğrenciler için, Eylül ve Ocak aylarında alım yapılabilmektedir.Courses are industry recognised with several course accreditations endorsed. The School is also a participant of the UN Global Compact and PRIME – testimony to its commitment to delivering management education with an emphasis on corporate social responsibility.

Programlar sektör tarafından kabul gören ve birkaç program akreditasyonu olan programlardır. Fakülte ayrıca UN Global Compact ve PRIME katılımcısı olup bu durum yönetim eğitimini kurumsal sosyal sorumluluk bilinci içerisinde sağladığının göstergesidir.School of Conservation Sciences

Koruma Bilimleri FakültesiThe School is committed to understanding, managing and conserving the natural and human landscape. Three academic centres support these areas: archaeology, anthropology and heritage; conservation ecology and environmental change and forensic and biological science.

Fakülte, dünyanın doğal ve insani görünümü anlamak, yönetmek ve korumaya odaklıdır. Koruma ekolojisi ve çevresel değişim ve adli ve biyolojik bilimleri, üç akademik merkez olan arkeoloji, antrolopoloji ve kültürel miras desteklemektedir.The School has an international reputation for delivering high quality education in a range of disciplines while also pursuing excellence in research.

Fakülte, sunduğu çok çeşitli alanlardaki kaliteli eğitim ile uluslar arası bir üne sahip olmasının yanı sıra araştırma alanında da mükemmelliği yakalama yolundadır.Key Facts

Önemli BilgilerArchaeology and Geography & Environmental Studies rated ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Arkeoloji ve Coğrafya & Çevre Bilimleri en son Araştırma Değerlendirme Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.Finalist in the 2009 Times Higher Education (THE) Awards for ‘Research Project of the Year’ for research into early human footprints

2009 Times İleri Düzey Eğitim (THE) Ödülleri’nde, ilk insanın ayak izleri konulu araştırmasıyla ‘Yılın Araştırma Projesi’ dalında finalist olmuştur.During 2009, the journal ‘Science’, one of the world’s highest rated publications for research, published three papers co-authored by academics from the School

2009 yılında, dünyanın en yüksek tirajlı araştırma yayınlarından biri olan ‘Science’ gazetesi, Fakülte akademisyenleri ile ortaklaşa üç gazete yayınlamıştır.The School is home to the largest community of research-active academic archaeologists in southern England and ideally situated for fieldwork on the Dorset and East Devon UNESCO World Heritage Site

Fakülte, güney İngiltere’de, aktif araştırmalar yapan akademisyen arkeologlarla aynı bölgede olup, Dorset ve Doğu Devon UNESCO Dünya Kültürel Miras alanında saha çalışması yapmak için ideal bir konumdadır.The School provides outstanding laboratory and computing facilities with high specification analytical equipment, a spatial analysis suite for geoinformatics and extensive reference collections of materials, artefacts and human and animal skeletons. There is also state-of-the-art field equipment, particularly for topographic surveying and near-surface geophysics.

Fakülte, nitelikli, analitik malzemelere, jeo- bilişimsel çalışmalar için uzaysal analiz alanına ve artefakt, insan ve hayvan iskeletlerinden oluşan geniş bir malzeme koleksiyonuna sahip olağanüstü laboratuar ve bilgisayar olanakları sunmaktadır. Ayrıca özellikle topografik ölçümler ve yüzeye yakın jeofizik için kullanılan son teknoloji saha malzemeleri de bulunmaktadır.School of Design, Engineering and Computing

Tasarım, Mühendislik ve Bilgisayar FakültesiUndergraduate and Postgraduate degrees in the School are divided into four distinct areas: Design; Software Systems; Technology and Psychology. Entrepreneurship, innovation and creativity are at the heart of academic activities. Strong engagement with industry and commerce ensures that students experience a relevant and appropriate curriculum, enhancing their career prospects.

Fakültenin Lisans ve lisansüstü programları dört ayrı alana bölünür: Tasarım, Yazılım Sistemleri, Teknoloji ve Psikoloji. Girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık akademik faaliyetlerin atardamarıdır. Sektörle ve ticaretle yakından bağlantılı olmak, öğrencilerin iyi seçilmiş ve uygun bir ders programı almalarını sağlamakta ve kariyer yapma olasılıklarını yükseltmektedir.Key Facts

Önemli BilgilerArt & Design and General Engineering rated ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Sanat & Tasarım ve Genel Mühendislik, en son Araştırma Değerlendirme Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.The School offers a range of professional industry accreditations including The British Psychological Society, the Institution of Engineering Designers and the British Computer Society

Fakülte’nin, İngiliz Psikoloji Topluluğu, Mühendislik Tasarımcıları Enstitüsü ve İngiliz Bilgisayar Topluluğu gibi kurumlardan bir dizi profesyonel akreditasyonu bulunmaktadır.The Festival of Design & Innovation hosted by the School is an annual event attracting over 1,700 visitors. The Festival displays over 170 new designs and prototypes produced by students. Many have commercial potential, and the event attracts talent scouts from the BBC’s Dragons’ Den and high profile companies such as Dyson

Fakülte tarafından düzenlenen Tasarım & Yenilik Festivali 1700’ün üzerinde ziyaretçisi olan yıllık bir etkinliktir. Festivalde, öğrenciler tarafından üretilen 170’ten fazla yeni tasarım ve prototip gösterilmektedir. Çoğu ticari potansiyele sahiptir ve etkinlik BBC Dragons’ Den ve Dyson gibi saygın kuruluşların yetenek avcılarının ilgisini çekmektedir.September and January intake available for postgraduate courses.

Lisansüstü programları için Eylül ve Ocak aylarında alım yapılabilmektedir.School of Health and Social Care

Sağlık ve Sosyal Hizmetler FakültesiThe School provides student-centred, innovative programmes of education that prepare and develop health and social care practitioners.

Fakülte, sağlık ve sosyal hizmetler pratisyenleri hazırlayıp geliştiren, öğrenci merkezli, yenilikçi eğitim programları sunmaktadır.The School offers a range of undergraduate and postgraduate/ Post Qualification courses in the areas of nursing, midwifery, physiotherapy, occupational therapy, operating department practice, social care, community and youth work.

Fakülte, hemşirelik, ebelik, fizik tedavi, mesleki terapi, operasyon departman pratisyenliği, sosyal hizmetler, toplum ve gençlik çalışmaları alanlarında bir dizi lisans ve lisansüstü/ Yeterlik Sonrası programları sunmaktadır.Key Facts

Önemli BilgilerNursing & Midwifery rated as ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Hemşirelik & Ebelik en son Araştırma Değerlendirme Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.


The School offers the opportunity for interprofessional learning alongside a range of health and social care practitioners

Fakülte, bir dizi sağlık ve sosyal hizmetler pratisyenliğinin yanı sıra inter-profesyonel eğitim fırsatı da sunmaktadır.The School offers two full time Postgraduate degrees - MSc Nursing and MSc Public Health.

Fakülte iki adet tam zamanlı Lisansüstü program sunmaktadır - Hemşirelik MSc ve Halk Sağlığı MSc.The Media School

Basın FakültesiThe Media School is the largest centre of professionally based Higher Education for the media and communications industries in the UK. The School offers high-quality, industry recognised courses in Media Production, Journalism and Communication, Computer Animation and Marketing Communications.

Basın Fakültesi, İngiltere’nin basın ve iletişim alanındaki en büyük profesyonel İleri Düzey Eğitim merkezidir. Fakülte, Basın Yapım, Gazetecilik ve İletişim, Bilgisayar Animasyonu ve Pazarlama İletişimi alanlarında kaliteli ve sektör tarafından kabul gören programlar sunmaktadır.Key Facts

Önemli BilgilerComputer Animation classified as ‘World Leading’ in the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Bilgisayar Animasyonu, en son Araştırma Değerlendirme Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.Home to the only Centre for Excellence in Media Practice in the UK and is an accredited Skillset Screen and Media Academy

Basın Uygulamaları alanında İngiltere’nin tek Uzmanlık Merkezi’ne sahip olan fakülte, Skillset Screen ve Media Academy tarafından akredite edilmiştir.Home to the National Centre for Computer Animation and one of only two Houdini Certified Schools in the world

İçinde Ulusal Bilgisayar Animasyon Merkezi bulunan fakülte, dünyanın Houdini Onaylı iki Fakültesi’nden biridir.Undergraduate and postgraduate teaching in the Media School rated ‘excellent’ by the Quality Assurance Agency (QAA, 2008)

Basın Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü öğretimi, Kalite Güvence Ajansı tarafından ‘mükemmel’ olarak değerlendirilmiştir (QAA, 2008).The School offers a range of industry accreditations.

Fakülte, bir dizi sektör akreditasyonu sunmaktadır.School of Services Management

Hizmet Yönetimi FakültesiServices Management includes some of the most dynamic and exciting industries in the world including tourism, events, food, hospitality, leisure, retail and sport. The focus of the School is to equip students with the knowledge and professional skills to ‘create exceptional customer experiences’.

Hizmet Yönetimi, turizm, etkinlikler, yemek, konuk ağırlama, seyahat, perakendecilik ve spor gibi dinamik ve heyecan verici sektörleri içine alır. Fakülte’nin odak noktası öğrencileri, ‘eşsiz müşteri deneyimleri yaratmak’ konusunda gereken bilgi ve profesyonel becerilerle donatmaktır.By remaining in close touch with public and private sector organisations, the School maintains its position at the leading edge of strategic thinking within the experience economy.

Fakülte, kamusal ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın temas halinde kalarak, ekonomi alanında stratejik düşüncenin zirvesindeki yerini korumaktadır.Ranked number one for Tourism (including Hospitality and Leisure) in the UK (The Guardian University Guide 2008 and 2009)

İngiltere’de Turizm dalında (Konuk ağırlama ve Dinlence dahil) birinci seçilmiştir (The Guardian Üniversite Rehberi 2008 & 2009)Ranked number two for Sports Science (The Guardian University Guide 2009)

Spor Bilimleri dalında ikinci seçilmiştir (The Guardian Üniversite Rehberi 2009).Recognised by the World Tourism Organisation as a Centre of Excellence in Tourism

Dünya Turizm Organizasyonu tarafından Turizm Uzmanlık Merkezi olarak nitelendirilmiştir.Home to two international journals in the field of tourism: Tourism Economics and the International Journal of Tourism Research

Turizm alanında iki adet uluslar arası gazeteye ev sahipliği yapmaktadır: Turizm Ekonomisi ve Uluslar Arası Turizm Araştırmaları GazetesiSeptember and January intake available for Postgraduate courses.

Lisansüstü programları için Eylül ve Ocak aylarında alım yapılabilmektedir.