Introduction

แนะนำมหาวิทยาลัยBU is dedicated to bringing out the best in people. Our strong professional approach helps to prepare you for the future. Our professional teaching is cutting edge, internationally relevant and closely linked with modern industry.

มหาวิทยาลัย Bournemouth มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตัวคุณ รูปแบบการเรียนการสอนระดับมืออาชีพอันแข็งแกร่งของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมแก่คุณสำหรับอนาคต คุณภาพการสอนของเรามีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของนานาชาติและมีความร่วมมืออย่างดีกับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่Students benefit from our impressive industry network via the availability of paid work placements at both undergraduate and postgraduate level which equip graduates with both the academic knowledge and applied skills to enter the world of work.

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายอันกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมผ่านการฝึกงานที่มีรายได้ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและทักษะความชำนาญเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงานLess than two hours from London, Bournemouth is situated on the south coast of England. Famous for its 12 kilometres of sandy beaches, beautiful parks and gardens, Bournemouth blends a traditional British seaside resort with a busy and thriving town.

เมือง Bournemouth ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนไม่ถึงสองชั่วโมง มีหาดทรายที่มีชื่อเสียงยาว 12 กิโลเมตร มีสวนสาธารณะและสวนดอกไม้อันสวยงาม เมือง Bournemouth เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างเมืองรีสอร์ทชายทะเลแบบดั้งเดิมกับเมืองที่มีชีวิตชีวาและเฟื่องฟูIt is a very exciting time to be at BU! Investment in staff, teaching resources and our campuses has brought about many positive benefits for our students. Our recent achievements are testament to this and firmly place BU as the leading new university in the UK.

นี่คือช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับการมาเรียนที่ BU ด้วยการลงทุนในบุคลากร ทรัพยากรเพื่อการสอนและวิทยาเขตจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากมาย ความสำเร็จล่าสุดของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีและทำให้ BU เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ชั้นนำของสหราชอาณาจักรOur achievements:

ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยBU is the UK’s Number One New University (The Guardian University Guide 2009 and 2010) and has increased its ranking in all four major UK league tables over the last year (2009-2010)

BU เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่อันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักร (คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยประจำปี 2009 และ 2010 ของ The Guardian) และมีอันดับที่สูงขึ้นในตารางจัดอันดับหลักของสหราชอาณาจักรทั้งสี่ตารางในปีที่ผ่านมา (2009-2010)BU was awarded the highest category of confidence in the maintenance of its academic standards and the enhancement of its quality by the Quality Assurance Agency (QAA), in December 2008

ในเดือนธันวาคมปี 2008 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลความเชื่อมั่นระดับสูงสุด ในการรักษามาตรฐานด้านวิชาการและการยกระดับคุณภาพจากสำนักงานประกันคุณภาพ (QAA)BU has one of the highest graduate employability rates in the UK with 91%* of our graduates proceeding to employment or further study within six months of completing study. 71%* were in graduate level jobs or further study within six months, a figure comparable with the best in the sector (*figures quoted are from BU’s annual survey of graduate destinations for 2008)

มหาวิทยาลัยมีอัตราการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร โดย 91%* ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำหรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา 71%* ทำงานในระดับปริญญาตรีหรือเรียนต่อภายในหกเดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับสูงสุดของภาคการศึกษา (* ตัวเลขที่แสดงมาจากการสำรวจจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2008 ของมหาวิทยาลัย Bournemouth)BU was the fourth most improved UK university in terms of research quality in the Research Assessment Exercise (RAE, 2008). Of the ten subject areas assessed, eight featured research that was rated as being of world-leading quality

มหาวิทยาลัย Bournemouth อยู่ในอันดับที่สี่ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีการพัฒนามากที่สุดในด้านคุณภาพการวิจัยจากการทดสอบประเมินผลการวิจัยประจำปี 2008 โดยสิบสาขาวิชาทีผ่านการประเมินผล มีแปดสาขาวิชาที่มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับคะแนนคุณภาพในระดับชั้นนำของโลกBU was nominated for the 2009 Times Higher Education (THE) University of the Year Awards.

BU ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Times Higher Education (THE) ประจำปี 2009 สาขามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปีOur Academic Schools focus on developing independent, lifelong learners in professional subjects.

คณะวิชาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างอิสระและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสาขาวิชาชีพต่างๆThe Business School

คณะวิชาธุรกิจA wide range of undergraduate and postgraduate courses are offered in the three key disciplines of Accounting and Finance, Business and Management and Law.

คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสามสาขาวิชาหลักได้แก่สาขาการบัญชีและการเงิน ธุรกิจและการจัดการและกฏหมายA powerful academic research culture keeps the School relevant, informs course development and benefits the business community locally, nationally and internationally.

ด้วยการวิจัยด้านวิชาการอันแข็งแกร่งทำให้คณะวิชาธุรกิจมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติKey Facts

ข้อมูลหลักBusiness & Management Studies rated as ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE 2008)

หลักสูตรสาขาธุรกิจและการจัดการศึกษาได้รับคะแนนในระดับ “ชั้นนำของโลก” จากการทดสอบประเมินผลการวิจัยครั้งล่าสุด (RAE 2008)An Executive Business Centre located in the heart of Bournemouth’s commercial district provides an environment in which postgraduate and executive students can meet with business professionals

ศูนย์ธุรกิจผู้บริหารซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของเมือง Bournemouth เป็นสถานที่ซึ่งนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและระดับบริหารจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจHome to The Bournemouth MBA which provides students with specialist subject pathways in Consultancy, Financial Services, Global Business Operations, Media, Public & Community and Tourism

เป็นที่ตั้งของคณะวิชา MBA ของมหาวิทยาลัย Bournemouth ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การเรียนหลักสูตรความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาการให้คำปรึกษา บริการการเงิน การดำเนินธุรกิจระดับโลก สื่อ งานสาธารณะและชุมชนและการท่องเที่ยวBusiness graduates are now enjoying success in global companies such as JPMorgan, KPMG, IBM, Barclays, Mazars, PricewaterhouseCoopers and Bond Pearce

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยมากมายที่ประสบความสำเร็จในบริษัทระดับโลกเช่น เจพี มอร์แกน เคพีเอ็มจี ไอบีเอ็ม มาซาร์ ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์และบอนด์เพียร์ซSeptember and January intake available for postgraduate courses

มีการรับเข้าเรียนในเดือนกันยายนและมกราคมสำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีCourses are industry recognised with several course accreditations endorsed. The School is also a participant of the UN Global Compact and PRIME – testimony to its commitment to delivering management education with an emphasis on corporate social responsibility.

หลักสูตรการเรียนเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมโดยการรับรองจากหลายสถาบัน นอกจากนี้คณะวิชานี้ยังเป็นสมาชิกของ UN Global Compact และ PRIME อันเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาสาขาการจัดการที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจSchool of Conservation Sciences

คณะวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์The School is committed to understanding, managing and conserving the natural and human landscape. Three academic centres support these areas: archaeology, anthropology and heritage; conservation ecology and environmental change and forensic and biological science.

คณะวิชานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ การจัดการและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและของมนุษย์ โดยมีศูนย์วิชาการสามแห่งที่สนับสนุนการเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้อันได้แก่สาขาโบราณคดี มนุษยวิทยาและมรดก นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพThe School has an international reputation for delivering high quality education in a range of disciplines while also pursuing excellence in research.

คณะวิชามีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในหลายสาขาวิชารวมถึงความยอดเยี่ยมด้านการวิจัยKey Facts

ข้อมูลหลักArchaeology and Geography & Environmental Studies rated ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

หลักสูตรสาขาโบราณคดีและภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาได้รับคะแนนในระดับ “ชั้นนำของโลก” จากการทดสอบประเมินผลการวิจัยครั้งล่าสุด (RAE 2008)Finalist in the 2009 Times Higher Education (THE) Awards for ‘Research Project of the Year’ for research into early human footprints

เข้ารอบสุดท้ายรางวัล Times Higher Education ประจำปี 2009 ในสาขา “โครงการวิจัยยอดเยี่ยมแห่งปี” สำหรับการวิจัยรอยเท้าของมนุษย์ยุคโบราณDuring 2009, the journal ‘Science’, one of the world’s highest rated publications for research, published three papers co-authored by academics from the School

ในระหว่างปี 2009 วารสาร ‘Science’ ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลกด้านการวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานสามชิ้นที่ร่วมแต่งโดยนักวิชาการจากคณะวิชานี้The School is home to the largest community of research-active academic archaeologists in southern England and ideally situated for fieldwork on the Dorset and East Devon UNESCO World Heritage Site

คณะวิชาเป็นที่ตั้งของชุมชนการวิจัยด้านโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศอังกฤษและเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับงานวิจัยภาคสนามที่เมือง Dorset และ East Devon ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกThe School provides outstanding laboratory and computing facilities with high specification analytical equipment, a spatial analysis suite for geoinformatics and extensive reference collections of materials, artefacts and human and animal skeletons. There is also state-of-the-art field equipment, particularly for topographic surveying and near-surface geophysics.

คณะวิชามีห้องทดลองและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นยอดพร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงอุปกรณ์วิเคราะห์พื้นที่สำหรับงานภูมิสารสนเทศศาสตร์และมีโบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ โครงกระดูกมนุษย์และสัตว์เพื่อใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ภาคสนามอันทันสมัยเพื่อการสำรวจภูมิประเทศและธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินอีกด้วยSchool of Design, Engineering and Computing

คณะวิชาการออกแบบ วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์Undergraduate and Postgraduate degrees in the School are divided into four distinct areas: Design; Software Systems; Technology and Psychology. Entrepreneurship, innovation and creativity are at the heart of academic activities. Strong engagement with industry and commerce ensures that students experience a relevant and appropriate curriculum, enhancing their career prospects.

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของคณะวิชานี้แบ่งเป็นสี่สาขาได้แก่ การออกแบบ ระบบซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีและจิตวิทยา โดยการประกอบธุรกิจ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจของกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆของคณะวิชา อีกทั้งความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมจากหลักสูตรการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพการทำงานในอนาคตKey Facts

ข้อมูลหลักArt & Design and General Engineering rated ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

หลักสูตรสาขาศิลปะและการออกแบบและวิศวกรรมทั่วไปได้รับคะแนนในระดับ “ชั้นนำของโลก” จากการทดสอบประเมินผลการวิจัยครั้งล่าสุด (RAE 2008)The School offers a range of professional industry accreditations including The British Psychological Society, the Institution of Engineering Designers and the British Computer Society

คณะวิชาได้รับการรับรองจากหลากหลายสถาบันวิชาชีพอุตสาหกรรมเช่นสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศอังกฤษ สถาบันนักออกแบบวิศวกรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศอังกฤษThe Festival of Design & Innovation hosted by the School is an annual event attracting over 1,700 visitors. The Festival displays over 170 new designs and prototypes produced by students. Many have commercial potential, and the event attracts talent scouts from the BBC’s Dragons’ Den and high profile companies such as Dyson

เทศกาลการออกแบบและนวัตกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะวิชาเป็นกิจกรรมประจำปีที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 1,700 คน โดยเป็นการแสดงผลงานการออกแบบและต้นแบบที่ผลิตโดยนักศึกษา ซึ่งหลายๆผลงานมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังสามารถดึงดูดแมวมองจากรายการ Dragon’s Den ของบีบีซีและบริษัทชื่อดังอย่าง Dyson มาที่งานได้อีกด้วยSeptember and January intake available for postgraduate courses.

มีการรับเข้าเรียนในเดือนกันยายนและมกราคมสำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี